Winery Modré sklepy Kravák

Adress: Nový Šaldorf 671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice
Country: Czech Republic
internet: http://www.modre-sklepy.cz
Wine district: Znojmo
wines

 

Obce Nový Šaldorf (dříve Neu Schallersdorf) a Sedlešovice (dříve Edelspitz) leží v těsné blízkosti Znojma. Obě obce vznikly krátce po založení Louckého kláštera v roce 1190. Zakladatelé zdejších obcí byli německé národnosti a byli to právě oni, kteří přinesli révu do této oblasti a kteří v průběhu šesti století vykopali více jak dvě stovky vinných sklepů a révou osázeli místní slavnou vinici Kraví horu (dříve Kuhberg). Vlivem nešťastných událostí 20. století došlo k odsunu v podstatě všech původních obyvatel. Osídlenci, kteří přišly v roce 1945 z nevinařských oblastí (především z Valašska) i při nejlepší vůli jen těžko navazovali na zhroucenou několikasetletou vinařskou tradici. I když se našlo pár snaživců, tak těm po několika letech přistřihl křidélka komunistický režim. Teprve po roce 1989 se začíná místní vinařství probouzet z prožitého marasmu (nepočítáme-li místní JZD). Mnozí "ilegální" vinaři vycházejí v době nově nabité svobody z anonymity a stávají se z nich živnostníci. Fakt, že některým se po desetiletích vinaření až nyní naskýtá možnost vyrobit víno z čerstvých hroznů révy vinné, dokresluje snad úplně vše.

Geologické a půdní podmínky

Nový Šaldorf a Sedlešovice leží přímo na hranici dvou velkých geologických celků: Český masív - krystalinikum tvořené granitoidy a břidlicemi a západní Karpaty tvořené mořskými a sladkovodními sedimenty a sprašemi. Většina místních vinic leží na Kraví hoře, která je výběžkem Českého masívu a díky svým kyselým a minerálním půdám dává vínům nezaměnitelný minerální a kořenitý charakter.

wines

Comments can add only registered users

© Copyright 2011 | Contact | Frequently asked questions | Advertising and Marketing | Links | English Deutsch česky
Wine, rating, scoring, wine tasting, winery, wine shop, wine bar, wine review, good wine | sitemap