Club: KAHAN Cuvée Ostrava

Adress: Nádražní 33, 701 00 Ostrava 1
Country: Česká republika
www: http://cuvee.cz

Vznik občanského sdružení K.A.H.A.N. (Klub amatérských hodnotitelů alkoholických nápojů) lze datovat 13.5.2002, kdy se v Dolní Lutyni, vesničce nedaleko Ostravy, konala schůzka pětice přátel, milovníků dobrých vín, považovaná dnes za ustavující schůzi klubu. Stálými členy klubu K.A.H.A.N. se tak stali Radka Hutařová, Petra Křístková, Josef Eliáš, Martin Křístek a Karel Kubesa. Současně bylo rozhodnuto o vytvoření stanov klubu, ustanoveno bylo, že ve funkci prezidenta klubu se budou střídat stálí členové klubu dle volby v cca 2-měsíčních intervalech (přesná délka intervalu se řídí termínem schůzí – ochutnávek). Jediným úkolem a privilegiem prezidenta současně je určit odrůdu révy vinné, jejiž vína budou hodnocena v průběhu příští schůze. Víceprezidenty klubu (s důrazem na slovo více) pak byli jmenováni : Radka Hutařová pro otázky finanční a právní, Petra Křístková pro gastronomii a sommeliérství, Josef Eliáš pro otázky ekologické a bezpečnostní, Martin Křístek pro marketing a public-relations a konečně Karel Kubesa pro otázky vědy, výzkumu a vzdělávání. Historicky prvým prezidentem klubu byla zvolena Radka Hutařová a především její zásluhou mohla být dne 31.5.2002 odeslána Ministerstvu vnitra ČR žádost o registraci klubu K.A.H.A.N., občanského sdružení přátel vín s cílem šíření osvěty o vinařství, vinohradnictví a sommelierství

Comments can add only registered users

© Copyright 2011 | Contact | Frequently asked questions | Advertising and Marketing | Links | English Deutsch česky
Wine, rating, scoring, wine tasting, winery, wine shop, wine bar, wine review, good wine | sitemap