Vinařství Vinařství rodiny Špalkovy

Adresa: Nový Šaldorf 143 671 81 Znojmo
Stát: Česká republika
internet: http://www.saler.cz/
Oblast (podoblast): Znojemská
vína

Rodinné vinařství působí ve znojemské vinařské oblasti, která biogeograficky spadá do severopanenské podprovincie. Celé pannonicum je typické velmi teplým podnebím s kontinentálními vlivy přicházejícími od východu a současně mediteránními z jihu. Jeho severní část navíc leží v dosahu chladnějšího a vlhčího atlantického proudění, jehož mohutnost a četnost se nejvíce odráží v rozdílnosti jednotlivých ročníků vín. Atlantické proudění brzdí akcelerující vliv kontinentálního i mediteránního klimatu a přispívá tak velmi výrazně k vyšší tvorbě typických odrůdových spekter aromatických látek.
 
 
Naše vinohrady se rozkládají na jihovýchodních svazích Kraví hory v Sedlešovicích. Kraví hora leží na hranici dvou geologických: Český masív – krystalinikum tvořené granitoidy a břidlicemi a západní Karpaty tvořené mořskými a sladkovodními sedimenty a sprašemi. Právě granitoidní podloží dodává našim vínům zvláštní minerální charakter. Nízké keře, malé zatížení úrodou a důsledné zelené práce ve vinici napomáhají dobrému vyzrávání našich hroznů.
Vinné sklepy, ve kterých hrozny zpracováváme na tekuté drahokamy, se nacházejí ve sklepní části Nového Šaldorfu, kterým se říká Modré sklepy. Jsou vyhloubeny v pískovci – třetihorní mořské naplavenině. Stáří sklepů se pohybuje mezi třemi až šesti sty lety. Sklepy jsou hluboké až 15 m pod zemí, udržují si stálou teplotu 9°C a jejich povrch je zčásti pokryt sklepní plísní (Cladosporium celare), která čistí ovzduší sklepů a udržuje stejnoměrnou vlhkost.
Technologie zpracování hroznů a výroby vína využívá nejnovějších poznatků vinařské vědy a je ovlivněna spoustou tuzemských a zahraničních zkušeností. Pečlivá a zodpovědná práce dává vzniknout zajímavému sortimentu vín.
Vinařskou tradici rodiny Špalkovy v Novém Šaldorfu založil staříček Josef Špalek, který v roce 1945 přesídlil s celou rodinou do vysídlené jižní části Znojemska. Pomyslnou vinařskou štafetu od něj převzal nejmladší syn František, který vinaří od roku 1970. V roce 1992 se František Špalek rozhodl spolu se dvěma syny (Markem Špalkem a vyženěným Petrem Ilgnerem), že založí soukromé rodinné vinařství, které se bude orientovat na malé množství vysoce kvalitních vín.

František Špalek , Petr Ilgner,
Ing. Marek Špalek

Vinařství rodiny Špalkovy s.r.o.
Nový Šaldorf

vína

Rose Zweigeltrebe pozdní sběr 2011

Znojemská

Veltlínské zelené kabinet 2011

Znojemská

Ryzlink rýnský VOC 2010

Znojemská

Sauvignon VOC 2010

Znojemská

Gryllus červený 2009

Jakostní víno

Znojemská

Šaler RED 2009

Likérové víno

Znojemská

Veltlínské zelené Kraví hora - Zahrádky ledové víno 2009

Znojemská

Gryllus 2008

Znojemská

Svatovavřinecké jakostní 2008

Znojemská

Šaler červený 2008

Znojemská

Zweigeltrebe jakostní 2008

Znojemská

Rulandské modré jakostní 2007

Znojemská

komentáře mohou přidávat pouze zaregistrovaní uživatelé

Vinařství Vinařství rodiny Špalkovy
2013-03-28 10:06:05
Degustace vinařství Špalek ve vinotéce Vínostyl

Degustace vinařství Špalek ve vinotéce Vínostyl

© Copyright 2011 | Kontakt | Návod k použití | Reklama a marketing | Odkazy | English Deutsch česky
víno, koupit víno, degustace, degustace vína, vinotéky, vinařství, dobré víno, výborné víno | sitemap